Küçük Ayasofya Camii

İstanbul’un en eski Bizans Dönemi yapısı olarak bilinir.

kucuk_ayasofya_camii_1

Günümüzde İstanbul`un kullanılabilir en eski yapısı olan Küçük Ayasofya Camii. Bizans (Doğu Roma) İmparatoru
I. Jüstinyen ve karısı Theodora tarafından 527-536 yılları arasında inşa edilmiştir.

kucuk_ayasofya_camii_2

Yaklaşık 1000 yıla yakın bir süre kilise olarak hizmet veren yapı İstanbul`un fethinden sonra 1504`te II. Bayezid devrinde Kapu Ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye çevrilmiştir.

kucuk_ayasofya_camii_3

Düzgün olmayan dikdörtgen planlı kilisenin batısında narthex kısmı, doğusunda da yarım altıgen biçimindeki apsis kısmı yer alır. Düzgün olmayan dikdörtgenin içine yerleştirilmiş olan sekizgen planlı orta mekan, köşelerinde exedra denilen yarım daire biçimli nişlerle genişletilmiştir.

kucuk_ayasofya_camii_4

Bu orta mekanın köşelerine çokgen biçimli ayaklar ile apsis hariç bunların arasına ikişer sütun yerleştirilerek orta mekan ile apsis arasında bir mekan bütünlüğü sağlanmıştır.

kucuk_ayasofya_camii_5

Ayaklar arasında yer alan kolonlar kırmızı ve yeşil serpatinden olup, kolon başlıkları ile galeri katı seviyesindeki arşitrav Marmara mermerindendir. Yapı camiye çevrildikten sonra yapıya eklenen minber ve müezzin mahfili de mermerden yapılmıştır.

kucuk_ayasofya_camii_6

kucuk_ayasofya_camii_7

kucuk_ayasofya_camii_8

kucuk_ayasofya_camii_9

kucuk_ayasofya_camii_10

kucuk_ayasofya_camii_12

kucuk_ayasofya_camii_13

Yapıda Bizans dönemine ait tek süsleme orta mekanın etrafında galeri katı seviyesinde çok ince bir işçiliğe sahip üzüm salkımı ve yaprağı motiflerinden oluşan bir arşitravdır.

kucuk_ayasofya_camii_14

kucuk_ayasofya_camii_15

kucuk_ayasofya_camii_16

Yapının güneybatı köşesine esas yapıdan bağımsız olarak bir minare inşa edilmiştir.

kucuk_ayasofya_camii_18

Barok üsluptaki minarenin gövdesi sekizgen bir kürsüye oturtulmuş, gövde Barok profili kemerlerin üzerine yükselip yukarıda bir bilezik kısmıyla şerefeye bağlanmıştır. Tamamen Barok süslemelere sahip şerefenin korkuluğu da düz levhalardan yapılmıştır.

kucuk_ayasofya_camii_17

1870-1871`de yapıyla güney deniz surları arasında kalan bölgeye yapıdan yaklaşık 5 m. mesafeden geçecek biçimde demiryolu inşa edilmiştir. Zemin seviyesinden 1 m. yükseklikte bulunan demiryolu yaklaşık 50 yıl tek hat olarak hizmet vermiştir.

kucuk_ayasofya_camii_19

Kaynaklarda belirtildiğine göre her tren geçişinde güney duvarlarının taşları döküldüğü için 1877`de Osmanlı örgü üslubuyla bir duvar örülmüştür.

kucuk_ayasofya_camii_20

20. yüzyılın başlarında demiryolu zemin seviyesinden 3m. yükseltilerek çift hatlı hale getirilmiştir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*